Chào mừng 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống Nhất đất nước (30/4/2975 - 30/4/2012)