Chia tay đồng nghiệp : Bà Vương Thị Mỹ Hạnh về hưu