Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012)