Làng cổ Phước Tích có thêm cây di sản - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ