LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 - 2016 - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ