LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7 - 2014 - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ