LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 - 2014 - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ