LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 - 2014 - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ