LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 - 2016 - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ