Công đoàn Giáo Dục huyện Thống Nhất tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3