Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Dự án VNEN đến thăm và làm việc tại Đồng Nai