Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam