Hoạt động chào mừng ngày 8 - 3 của trường TH Hoàng Văn Thụ