Kế hoạch kiểm tra, phối hợp thanh tra NH 2015-2016 – Phòng GD-ĐT huyện Thống Nhất