Khai mạc giải bóng đá truyền thống học sinh huyện Thống Nhất lần thứ VII