Sáng mai, Việt Nam thấy nguyệt thực dài kỷ lục (VnExpress.net)